Създайте свой индивидуален микс

За да изберете най-подходящата за вас есенция или комбинация от есенции от цветята на д-р Бах, направете нашия Тест за определяне на лична комбинация от есенциите на доктор Бах.

Необходимо е да сте искрени към себе си и достатъчно критични, за да се получи. За всяко от 38-те цветя има по три въпроса. В състава на вашата комбинация трябва да бъде включена всяка есенция, за която сте маркирали и трите въпроса, отнасящи се до нея. Трябва да се има предвид, че броят на есенциите, включени в една комбинация, не трябва да надвишава 6 или в краен случай 7. И дори колкото по-малко, толкова по-добре. Ако излизат повече есенции, прегледайте теста отново и редуцирайте есенциите до допустимия максимум, като оставите само онези от тях, които се отнасят до най-сериозните ви проблеми в момента. Обръщайте специално внимание на онези Есенции, които спонтанно отхвърляте! Обикновено те са най-важните, тъй като между нас и онова, което ни е неприятно, съществува неведома връзка, която най-често остава неосъзната и изтласкана от съзнанието.

Създайте своя уникална комбинация от есенциите на д-р Бах!

Добавете до 7 есенции от 38-те есенции, представени по-долу на страницата.

25,00 лв.

Product price: 25,00 лв.
Total options:
Order total:
1. AGRIMONY /камшиче/ – маска на безгрижие и задоволство

1. AGRIMONY /камшиче/ – маска на безгрижие и задоволство

2. Aspen /трепетлика/ – неясни страхове

2. Aspen /трепетлика/ – неясни страхове

3. BEECH /бук/ – нетолерантност

3. BEECH /бук/ – нетолерантност

4. CENTAURY /червен кантарион/ – покорен роб

4. CENTAURY /червен кантарион/ – покорен роб

5. CERATO /цератостигма/ – нерешителност

5. CERATO /цератостигма/ – нерешителност

6. CHERRY PLUM /дива джанка/ – извън контрол

6. CHERRY PLUM /дива джанка/ – извън контрол

7. CHESTNUT BUD /кестенова пъпка/ – едни и същи грешки

7. CHESTNUT BUD /кестенова пъпка/ – едни и същи грешки

8. CHICORY /цикория/ – себичен

8. CHICORY /цикория/ – себичен

9. CLEMATIS /повет/ – душевно отсъствие

9. CLEMATIS /повет/ – душевно отсъствие

10. CRAB APPLE /дива ябълка/ – пречистване

10. CRAB APPLE /дива ябълка/ – пречистване

11. ELM /бряст/ – отговорност

11. ELM /бряст/ – отговорност

12. GENTIAN /тинтява/ – разочарование

12. GENTIAN /тинтява/ – разочарование

13. GORSE /прищеп/ – безнадеждност

13. GORSE /прищеп/ – безнадеждност

14. HEATHER /калуна/ – егоцентричност

14. HEATHER /калуна/ – егоцентричност

15. HOLLY /джел/ – ревност

15. HOLLY /джел/ – ревност

16. HONEYSUCKLE /нокът/ – живот в миналото

16. HONEYSUCKLE /нокът/ – живот в миналото

17. HORNBEAM /габър/ – умствена умора

17. HORNBEAM /габър/ – умствена умора

18. IMPATIENS /слабонога/ – нетърпеливост

18. IMPATIENS /слабонога/ – нетърпеливост

19. LARCH /лиственица/ – липса на самочувствие

19. LARCH /лиственица/ – липса на самочувствие

20. Mimulus /мимулус/ – ясни, определени страхове

20. Mimulus /мимулус/ – ясни, определени страхове

21. MUSTARD /див синап/ – тъмен облак

21. MUSTARD /див синап/ – тъмен облак

22. OAK /дъб/ – никога не се предава

22. OAK /дъб/ – никога не се предава

23. OLIVE /маслина/ – пълна слабост

23. OLIVE /маслина/ – пълна слабост

24. PINE /бял бор/ – вина

24. PINE /бял бор/ – вина

25. RED CHESTNUT /червен кестен/ – свръх тревожност

25. RED CHESTNUT /червен кестен/ – свръх тревожност

26. ROCK ROSE /скална роза/ – паника, ужас

26. ROCK ROSE /скална роза/ – паника, ужас

27. ROCK WATER /скална вода/ – твърди правила

27. ROCK WATER /скална вода/ – твърди правила

28. SCLERANTHUS /хрущялка/ – нерешителност

28. SCLERANTHUS /хрущялка/ – нерешителност

29. STAR OF BETHLEHEM /витлеемска звезда/ – шок, травма

29. STAR OF BETHLEHEM /витлеемска звезда/ – шок, травма

30. SWEET CHESTNUT /сладък кестен/ – няма изход

30. SWEET CHESTNUT /сладък кестен/ – няма изход

31. VERVAIN /върбинка/ – свръхтревожност

31. VERVAIN /върбинка/ – свръхтревожност

32. VINE /лоза/ – диктатор

32. VINE /лоза/ – диктатор

33. WALNUT /орех/ – адаптация

33. WALNUT /орех/ – адаптация

34. WATER VIOLET /водна виолетка/ – надменна резервираност

34. WATER VIOLET /водна виолетка/ – надменна резервираност

35. WHITE CHESTNUT /конски кестен/ – повторение

35. WHITE CHESTNUT /конски кестен/ – повторение

36. WILD OAT /див овес/ – неяснота, недоволство

36. WILD OAT /див овес/ – неяснота, недоволство

37. WILD ROSE /шипка/ – помирение

37. WILD ROSE /шипка/ – помирение

38. WILLOW /плачеща върба/ – самосъжаление

38. WILLOW /плачеща върба/ – самосъжаление