CENTAURY /червен кантарион/

Липса на воля. Подчинението на другите е единственият изход. Изтривалка.

Centaury - червен кантарион

Цветето на благоразположението

Основни симптоми: Слаба воля, прекалена отзивчивост към нуждите на другите, не умее да казва „Не“.

Те са много мили, услужливи хора, които често жертват собствените си желания или дори години от своя живот, за да служат и задоволяват нуждите на други. Стават по-скоро слуги, отколкото помагащи приятели. Тяхната доброта често се използва от консумативни личности със силно собственическо чувство. Страх  да не бъдат отблъснати или да не ги одобрят.

Афирмация: Аз съм господар на живота си.
Аз споделям от място на вътрешна сила.
Аз служа на другите като съм верен на себе си.