SWEET CHESTNUT /сладък кестен/

Тежко състояние на безнадежност и безпомощност, пълен разгром, не виждаш нищо пред себе си.

Sweet chestnut - сладък кестен

Цветето на освобождението

Основни симптоми: Чувства се на края на силите си и е обзет от дълбоко отчаяние.

Sweet chestnut е за пълна депресия на хора, които мислят, че не могат да понесат повече. За моменти, когато мъката е толкова голяма, че е почти непоносима. Когато умът или тялото чувстват, че са търпели до крайния предел на способността им да понасят и че сега повече не могат. Когато им се струва, че нищо не остава освен разрушението и унищожението. Границите на психологическия товар, който могат да поемат, са достигнати. Те са се борили много силно, но всичко се е провалило и сега се чувстват сякаш са притиснати до стената. Няма минало и бъдеще, само тъмно и безнадеждно настояще. Има само непоносима скръб и страдание и чувство, че всеки – дори Бог, ги е изоставил.

Афирмация: В най-мрачните часове намирам смелост и вяра в божествената сила.
Когато нуждата е най-голяма, божията подкрепа е най-близо.