ROCK WATER /скална вода/

Самоподтискане. Скованост във възгледите. Подтискат естествените си нужди, до степен самоотричане.

Rock Water - скална вода

Цветето на гъвкавостта

Основни симптоми: Живее според строги и утвърдени правила, потиска нуждите си и е прекалено суров към себе си.

Rock water помага на тези, които са твърде строги към себе си като резултат от техните високи морални и етични стандарти в техния стремеж към съвършенство. Само по себе си е добре, ако обръщаш внимание на своите идеали и принципи тяло, но не и ако станеш фанатик, отричайки се от удоволствията на живота или ако идеалите ти станат прекалено твърди. Освен това ще се разочароваш, ако твоите житейски принципи са твърде високи или изискващи много време и не можеш да ги наложиш на другите.

Афирмация: Аз съм отворен за нови прозрения и преживявания.
Давам на радостта на живота свободно да тече през мен.
Аз съм гъвкав и спокоен.