CHESTNUT BUD /кестенова пъпка/

Невнимателен. Повтаря едни и същи грешки. Неспособност да се учиш от миналото и от собствените си грешки.

Chestnut Bud - пъпка от конски кестен

Цветето на научаването

Основни симптоми: Повтаря все същите грешки, без да ги осъзнава и без да си вади поука. 

Необходимо им е много повече време, за да разберат и научат уроците от всекидневния живот. Есенцията от кестенова пъпка помага на деца, които заучават трудно, както и на възрастни, които имат същото поведение и действия, въпреки че те им причиняват проблеми или физически оплаквания. За тези хора е трудно да разберат връзката между своите действия и резултатите.

Афирмация: Разбирам и съм способен да се се освободя от старите си модели и грешки.
Научавам нещо ново от всяко преживяване.