LARCH /лиственица/

Достатъчно способен, но има страх от провал и не се опитва. Комплекс за малоценност.

Larch - Лиственица

Цветето на вярата

Основни симптоми: Изобщо не вярва в себе си и страда от комплекс за малоценност, затова винаги очаква да се провали.

Хората тип Larch са убедени, че са неспособни на нищо и дори не се опитват. Те изпитват много дълбок страх от грешка, прерастващ в липса на самоувереност или даже в комплекс за малоценност.

Афирмация: Действам уверено. Изразявам своята градивност.
Мога да го направя. Ще го направя. Правя го.