WILD ROSE /шипка/

Пълно примирение и апатия. Оттегляне от живота без да се оплаква, безучастен.

Wild rose - шипка

Цветето на желанието за живот

Основни симптоми: Апатия, примирение, капитулация и пълен отказ да участва в живота.

Те са капитулирали в борбата с живота и не се оплакват. Всичко им изглежда безсмислено. Пасивното примиряване в някоя ситуация изисква Wild Rose. “Трябва да го преживееш”. ”Късно е да…” – Ако вярвате в този вид сентенции, ако апатично се отказвате, вземете Wild Rose. Обикновено ситуацията с тези хора не е толкова безнадеждна, колкото те мислят, но те не правят опити да променят живота си към по-добро. Те се чувстват изморени и безразлични.

Афирмация: Чувствам се жив с интерес към живота.
Развивам нови и положителни житейски цели.