ROCK ROSE /скална роза/

Чувство на ужас и паника с невъзможност да избягаш. Засяга хората наоколо.

Rock Rose - обикновен желтак

Цветето на куража

Основни симптоми: Временно състояние на шок, паника или силен страх. Спасително лекарство.

Лекарство за спешни случаи, дори когато изглежда, че няма надежда. При нещастен случай или внезапна болест, когато пациентът е много уплашен, ужасен или ако обстоятелствата са достатъчно сериозни, за да причинят много силен страх у тези, които са наоколо. Паниката те обхваща, правейки те неспособен да мислиш ясно или да действаш адекватно. Ако пациентът е в безсъзнание устните могат да се намокрят с лекарството.

Афирмация: Изправям се с непоколебима смелост пред най-големите предизвикателства.
Аз съм безсмъртен дух. В ръцете на Бог съм.