GENTIAN /тинтява/

Обезкураженост. Депресия от разочорования, пречки. Песимисти. Скептици. Непрекъснато се съмняват.

Gentian - тинтява

Цветето на вярата

Основни симптоми: Тези хора чувстват много силно съмнение във всичко и всеки. Те са големи скептици и песимисти.

Хората тип Тинтява лесно се депресират и обезкуражават в дадена ситуация. Те могат да имат положително развитие при болест и прогрес в ежедневния си живот, но всяка малка пречка и забавяне на напредъка им причинява съмнение и скоро ги обезсърчава. Склонни са към депресия от разочарования и пречки.

Афирмация: Постояствам въпреки трудностите и спънките.
Всичко има по-дълбоко значение.