VERVAIN /върбинка/

Свръхнапрегнат. Ентусиаст, иска да промени света. Екзалтираност. Проповедник.

Vervain - върбинка

Цветето на ентусиазма

Основни симптоми: За тези с определени принципи и идеи, които те считат за напълно прави и които твърде рядко променят.

Те имат голямо желание да накарат всички около тях да възприемат техния мироглед. Стига до фанатизъм, когато е обзет от ентусиазъм при реализирането на някоя идея и иска да я наложи над другите. Те са убедени, че са прави, дават всичко за реализирането на тяхната цел, искат да се борят за нея, те чувстват, че имат мисия за изпълнение. Като мисионери те се опитват да те обърнат към своята гледна точка. Те са напрегнати хора, не могат да си почиват, пренатоварват се за добрата кауза. Те са чувствителни към несправедливостта.

Афирмация: Прилагам сдържаност в мислите и действията.
Давам на другите да се придържат към техните собствени вярвания.
Чувствам се спокоен, открит и уравновесен.