CERATO /цератостигма/

Липса на самоувереност. Постоянно пита, не е сигурен, даже от съвета може да се обърка. Оплаква се.

Cerato - Цератостигма

Цветето на интуицията

Основни симптоми: не вярва, че е способен да взема решения сами. Никакво доверие в интуицията си.

Те всъщност знаят, кое е добро за тях, но не слушат своята вътрешна мъдрост и интуиция. Вместо това постоянно търсят съветите на другите и ги следват, въпреки че и от самите съвети могат да се объркат. Винаги търсят одобрение за своите действия от други хора. Така често тръгват в „грешна посока”.

Афирмация: И се доверявам на своето вътрешно решение.
Уверен съм какво е правилно за мен.