HORNBEAM /габър/

„Чувство за черен понеделник“. Умора от еднообразие, повтаряща се седмица. Уморен преди да е започнал.

hornbeam - обикновен габър

Цветето на умственото разтоварване

Основни симптоми: Умствена умора и изтощение при хора, които се претоварват и не редуват напрегнатата си умствена работа с физическо разтоварване (временно или като постоянен навик), напр. месеци учене.

За тези, които чувстват, че нямат достатъчно сили (умствени и физически), за да продължат да носят бремето на живота върху плещите си. Те мислят, че им липсва сила да преодолеят деня, но веднъж да започнат, и могат да го направят. Те често са отегчени от ежедневната рутина и ако започнат да правят нещо по-различно, техните оплаквания изчезват.

Афирмация: Имам цялата нужна ми енергия.
Аз участвам и се интересувам от моите ежедневни дейности.