MIMULUS /мимулус/

Напрежение и страхове с известен произход, източник. Сценична треска. Плахи, срамежливи хора.

Mimulus - Мимулус

Цветето на куража

Основни симптоми: Много притеснителен и несигурен човек, който се бои от всичко, което го заобикаля и категорично отказва да се конфронтира със света.

Mimulus помага срещу специфични страхове или фобии от конкретни причини, като страх от доктор или зъболекар, страх от болка или болест, някои животни, говорене пред публика, човешки същества и т.н. Тези хора тихичко и тайно носят своя страх и не говорят свободно за него пред другите.

Афирмация: Действам смело и с вътрешна сила.
Разглеждам всеки проблем като възможност за растеж.