IMPATIENS /слабонога/

Не може да чака. Дразни се, ако някой е бавен, предпочита да работи сам. Раздразнителен и неспокоен.

Impatiens - Импацианс, Недопирка

Цветето на търпението

Основни симптоми: Голяма нетърпеливост и лесна раздразнителност, реагира на всичко много остро.

Този тип хора са забързани и искат всичко да бъде направено веднага и ако не стане, те се дразнят и нервират. Често избухват заради забавените реакции на околните и затова предпочитат да си свършат сами нещата в техния си ритъм.

Афирмация: Релаксирам. Приемам течението на живота и темпото на другите.
Позволявам на процеса на живота да се разгърне нежно.
Аз съм търпелив и разбиращ.