„Главното е Щастието” – твърди д-р Бах – „Щастието въздига и отваря пътя към здравето, а нещастието, с всичките си форми, павира пътя на болестите.”

Д-р Едуард Бах е обяснил по следния начин действието на своите есенции от цветове: „Определени диворастящи висши растения могат чрез своите по-висши трептения да повлияват човешките трептения и да откриват достъпа до нашата духовна същност. Те отмиват недостатъците на характера, които причиняват нашите страдания. Като хубавата музика или другите възвисяващи неща, те са в състояние да ни дарят мир и да ни освободят от нашите страдания. Те не лекуват пряко болестта, а чрез висшите трептения проникват в нашето Висше Аз, в което болестта се стапя като сняг на слънце. Няма истинско излекуване без нагласа към душевен мир и вътрешно чувство на щастие.“

 • Откритието на д-р Бах

Подтикнат от огромната си любов към природата и от силната си интуиция, д-р Бах започва да наблюдава и свързва пациенти със сходни особености с определени цветя. Постепенно постига смайващи резултати и така се убеждава, че в центъра на лечебния метод трябва да бъде болният, а не болестта.

Всяко от 38-те растения отговаря на основните характеристики на психиката и следователно, ако са подходящо съчетани, въздействат на духа и връщат тялото към неговата хармония, а заедно с това и възстановяват душевното и физическо здраве.

Според д-р Бах, за да са добре тялото и умът, те трябва да са в равновесие.

Когато възникне емоционален конфликт, ядовете и тревогите водят до болест.

И в нея има нещо положително – болестта е послание към човека да обърне внимание на себе си.

На базата на това как реагират пациентите на болестта си, са разграничени първите 7 типа реакции или 7-те групи емоционални състояния по д-р Бах.

  Цветя в шепи
  Бахова терапия
  • Как действат цветята ?

  Цветотерапията е разработена през 30-те години на двадесети век като уникален метод, който в никакъв случай не трябва да се бърка с класическата фитотерапия, при която целебният ефект се дължи на съдържащите се в билките химически субстанции или с хомеопатията, където лекарствата се приготвят по друг начин. В терапевтичната система на д-р Бах след прецизен подбор са включени 38 цветя, от които се извличат  фини вибрационни енергии, които имат способността да възстановяват хармонията и баланса на собственото ни енергийно поле. За да се отдели есенцията на растението (която няма нищо общо с химическия състав), д-р Бах използва „слънчевият метод“ и „метода на изваряване“.

  А как действат? Това все още е загадка! Знае се само при какви случаи те влияят и какви промени се случват. Влияят със сигурност на негативните душевни състояния. Карат ни да ги осъзнаем и приемем и едновременно стимулират противодействащи сили, т.е. положителните емоции. Страхът се преодолява с кураж, несигурността с вяра и т.н.

  Освен видимия за всички етап на физическо развитие, съществуват и други, по-висши етапи – емоционално, духовно и душевно развитие.

  Цел на живота е преминаването през различни цикли, за да се стигне до изразяването на целия потенциал на висшето Аз. Всичко, което помага на този процес, е положително и всичко, което го спира, е отрицателно, като води рано или късно до дисбаланс и заболяване.

  Ето и един опростен пример за тази психодинамична картина: индивидът е преживял любовно разочарование преди години, бил  е отхвърлен и дълбоко наранен. Затова не се решава да има нова връзка, смята, че ще бъде отново отхвърлен и нещастен. Лишава се от това да даде любов или да я получава от някой друг. Блокирана, тази енергия може да доведе до заболяване на физическо ниво. Според това как изживява конкретния човек ситуацията, може да му помогне Витлеемска звезда, Орех, Плачеща върба, Нокът. Променя се отношението към случилото се, сваля се блокажа и човек отваря сърцето си за живота и любовта.

  • Последни открития

  С развитието на квантовата физика много от неизвестните и странни за момента факти започнаха да намират своето обяснение. Вече се говори за квантова медицина, за вибрационна медицина. Цветотерапията на д-р Бах е вид вибрационна медицина, която действа на финните нива и по-този начин ефекта се проявява и на физическо ниво.