ТАБЛИЦА БАХОВИ ЕСЕНЦИИ

С Т Р А Х

MIMULUS
/мимулус/

ЯСНИ, ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАХОВЕ Напрежение и страхове с известен произход, източник. Сценична треска. Плахи, срамежливи хора.

ASPEN
/трепетлика/

НЕЯСНИ СТРАХОВЕ Неясни страхове, с неизвестен произход, даже нелогични. Напрегната неясна тревожност.

ROCK ROSE
/скална роза/

ПАНИКА, УЖАС Чувство на ужас и паника с невъзможност да избягаш. Засяга хората наоколо.

CHERRY PLUM
/джанка/

ИЗВЪН КОНТРОЛ Отчаяние, безнадежност. Страх от загуба на контрол. Импулсивност. Желание да контролираш нещата.

RED CHESTNUT
/червен кантарион/

СВРЪХ ТРЕВОЖНОСТ Прекалени страхове или тревожност за близките с основателна причина. Вторачване в другите.
С А М О Т А

WATER VIOLET
/водна теменуга/

НАДМЕННА РЕЗЕРВИРАНОСТ Надарен и способен мислител. Силен характер. Може да стига до мания за величие.

HEATHER
/калуна/

ЕГОЦЕНТРИЧНОСТ Винаги ангажира със собствените си проблеми. Отчаян в самотата си. Иска цялото внимание за себе си.

IMPATIENCE
/слабонога/

НЕТЪРПЕЛИВОСТ Не може да чака. Дразнят се, ако някой е бавен, предпочитат да работят сами. Раздразнителен и неспокоен.
СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ВЛИЯНИЯ И ИДЕИ

AGRIMONY
/агримония/

МАСКА НА БЕЗГРИЖИЕ И ЗАДОВОЛСТВО Умствени терзания, които се крият зад маска на безгрижие.  Сдържан, потаен. Играе роля.

CENTAURY
/червен кантарион/

ПОКОРЕН РОБ Липса на воля. Подчинението на другите е единствения изход. Изтривалка.

HOLLY
/джел/

РЕВНОСТ Холерични, избухливи хора. Омраза. Завист. Подозрение. Недоверие. Често за отваряне на случая.

WALNUT
/орех/

АДАПТАЦИЯ Стари навици. Помага при преход към нещо ново. Болести на века. Трансформация и промяна.
ОТЧАЯНИЕ И БЕЗНАДЕЖНОСТ

CRAB APPLE
/дива ябълка/

ПРЕЧИСТВАНЕ Изчиства. Усещане за замърсеност. Дребнав и придирчив за  баналните неща. Иска да се избави, спаси

ELM
/бряст/

ОТГОВОРНОСТ Съкрушен от отговорности. Временна слабост, загуба на самоуверенноста, въпреки големите способности.

PINE
/бор/

ВИНА Обвинява себе си за грешките на другите. Комплекс за вина. Гузна съвест.

WILLOW
/жълта върба/

САМОСЪЖАЛЕНИЕ Възмутен, обиден. Обвинява другите за проблемите си, завижда открито. Всички са им длъжни.

LARCH
/лиственица/

ЛИПСА НА САМОЧУВСТВИЕ Достатъчно способен, но има страх от провал и не се опитва. Комплекс за малоценност.

OAK
/дъб/

НИКОГА НЕ СЕ ПРЕДАВА Силни и издръжливи с чувство на дълг. На ръба на нервен срив от претовареност.Продължава да работи.

STAR OF BETHLEHEM
/ветлеемска звезда/

ШОК, ТРАВМА Шок във всяка форма, независимо от давността на събитието /инцидент, новини/. Нараненост, болезненост.

SWEET CHESTNUT
/сладък кестен/

НЯМА ИЗХОД Тежко състояние на безнадежност и безпомощност, пълен разгром, не виждаш нищо пред себе си.
Н Е С И Г У Р Н О С Т

CERATO
/церато/

НЕРЕШИТЕЛНОСТ Липса на самоувереност. Постоянно пита, не е сигурен, даже от съвета може да се обърка. Оплаква се..

GENTIAN
/тинтява/

РАЗОЧОРОВАНИЕ Обезкураженост. Депресия от разочорования, пречки. Песимисти. Скептици. Непрекъснато се съмняват.

GORSE
/прещип/

БЕЗНАДЕЖДНОСТ Безнадежност. Отчаяние за възстановяването. Неизлечимо болни. Бавно развитие на състоянието..

HORN BEAM
/габър/

УМСТВЕНА УМОРА ‘Чувство за черен понеделник’. Умора от еднообразие, повтаряща се седми-ца. Уморен преди да е започнал..

SCLERANTHUS
/хрущялка/

НЕРЕШИТЕЛНОСТ Несигурен, не може да вземе решение особено между две възможности. От-лага. Променливо настроение.

WILD OAT
/див овес/

НЕЯСНОТА, НЕДОВОЛСТВО Липса на мотивация на приоритети. Неяснота относно призванието си в живота.
ЛИПСА НА ИНТЕРЕС КЪМ НАСТОЯЩЕТО

CHESTNUT BUD
/кестенова пъпка/

ЕДНИ И СЪЩИ ГРЕШКИ Невнимателен. Повтаря едни и същи грешки. Неспособност да се учиш от миналото и от собствените си грешки.

CLEMATIS
/повет/

ДУШЕВНО ОТСЪСТВИЕ Мечтател. Сънува с отворени очи. Живее в измислен свят. Незаземен. Безразличен към заобикалящото го..

HONEY SUCKLE
/нокът/

ЖИВОТ В МИНАЛОТО Носталгия, съжалява за миналото, има угризения. Бяга от настоящето, гледа постянно назад.

MUSTARD
/горчица/

ТЪМЕН ОБЛАК Внезапна псорична депресия без конкретен повод. Временна. Колебания в настроението.

OLIVE
/маслина/

ПЪЛНА СЛАБОСТ Ум и тяло. Пълно изцеждане на енергията. Всяко действие е свръхусилие.

WHITE CHESTNUT
/конски кестен/

ПОВТОРЕНИЕ Натрапливи мисли и действия, водещи до отчаяние. Блокирани идеи. Про-блеми с паметта и концентрацията.

WILD ROSE
/шипка/

ПОМИРЕНИЕ Пълно примирение и апатия. Оттегляне от живота без да се оплаква, безучастен.
ПРЕКАЛЕНА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА БЛАГОТО НА ДРУГИТЕ

BEECH
/обикновен бук/

НЕТОЛЕРАНТНОСТ Липса на толерантност и смирение. Критичен. Взискателен. Дисциплина. Бездушен.

CHICORY
/цикория/

СЕБИЧЕН Силно чувство за собственост. Егоистично чувства.Манипулативен. Обсебваща любов.

ROCK WATER
/скална вода/

ТВЪРДИ ПРАВИЛА Самоподтискане. Скованост във възгледите. Подтискат естествените си нужди, до степен самоотричане.

VERVAIN
/върбинка/

СВРЪХТРЕВОЖНОСТ Свръхнапрегнат.Ентусиасти, искат да променят света. Екзалтираност. Проповедници.

VINE
/лоза/

ДИКТАТОР Амбициозен. Доминиращ. Безжалостен. Господстващ деспот с мания за власт.