Какво означава Индивидуален микс бахови капки?

Индивидуалният микс /комбинация/ от бахови есенции е приготвена лично за Вас. Това е комбинация от бахови капки, според вашите симптоми, проблеми и според емоциите, които преживявате.

Всяка бахова есенция се подбира според характера и индивидуалните ви нужди.

  • За какви проблеми може да използвате Индивидуалния микс бахови капки?

По принцип за всякакви проблеми, които човек има, може да получи Бахови есенции.

Особено добре те работят при проблеми от емоционален или психологически характер.

Емоциите могат да причинят дори физически симптоми, които също ще се подобрят от тази терапия.

  • Как мога да получа лична Бахова комбинация?

Ако искате да получите лична комбинация Бахови капки е необходимо да изпратите и-мейл, в който да опишете емоциите или болестите, от които страдате, заедно с приложени попълнени тест  и въпросник.

Добре е да се опитате да бъдете възможно най-конкретни в описанието, за да се добие достатъчно точна представа и се предпишат най-подходящите есенции. След като бъде прочетена информацията, ще Ви се върне отговор или въпроси, ако е необходима допълнителна информация.

Цена на индивидуален микс.

Микс Бахови капки – 20 лв.

Микс Австралийски и Калифорнийски есенции – 25 лв.