АФИРМАЦИИ

Утвърждения на есенциите на д-р Бах


Това са фрази, които можете да повтаряте, когато започнете да вземате вашата комбинация. Повтаряни като мантра, те действат на вашето подсъзнание и променят вибрациите във вас и около вас.

 

АГРИМОНИЯ …… ВЪТРЕШЕН МИР

AGRIMONIA EUROPATORIA

Намирам мир, мир вътре в себе си.
Позволявам на другите да ме видят такъв какъвто съм.

ТРЕПЕТЛИКА …… ДОВЕРИЕ

POPULUS TREMULA

Вярвам в живота. Той ме направлява.
Изпълнен съм със смелост и вътрешна сила.

БУК …… ТОЛЕРАНТНОСТ

FAGUS SYLVATICA

Аз се освобождавам от всички чувствана осъждане и критикуване.
Приемам различията на другит хора.

ЧЕРВЕН КАНТАРИОН …… ВЪТРЕШНА СИЛА

CENTAURIUM ERYTHRAEA

Аз съм господар на живота си.
Аз споделям от място на вътрешна сила.
Аз служа на другите като съм верен на себе си.

ЦЕРАТО …… ИНТУИЦИЯ

CERATOSTIGMA WILLMOTTIANA

И се доверявам на своето вътрешно решение.
Уверен съм какво е правилно за мен.

ДЖАНКА …… КОНТРОЛ

PRUNUS CERASIFERA

Ставам уравновсен и силен при силен стрес.
Признавам, че по-висша сила ръководи живота ми.

КЕСТЕНОВА  ПЪПКА …… МЪДРОСТ

AESCULUS HIPPOCASTANUM

Разбирам и съм способен да се се освободя от старите си модели и грешки.
Научавам нещо ново от всяко преживяване.

ЦИКОРИЯ …… СЕБЕОТРИЦАНИЕ

CICHORIUM INTYBUS

Уважавам свободата и индивидуалността на другите.
Обичам се и се отглеждам.
Черпя от извора на универсалната любов, за да споделям свободно с другите.

КЛЕМАТИС …… СЪЗИДАТЕЛЕН ИДЕАЛИЗЪМ

CLEMATIS VITALBA

Вдъхновен съм да проявявам своите идеали.
Шастлив съм да съм тук сега. Аз участвам в живота.

ДИВА ЯБЪЛКА …… ПЕРСПЕКТИВА

MALUS SYLVESTRIS

Приемам своите несъвършенства. Обичам своето тяло.
Прочистам себе си от всякакви отрови и нехармонична енергия.

БРЯСТ …… САМОУВЕРЕНОСТ

ULMUS PROCERA

Аз съм уверен и способен да посрешна своите отговорности.
Винаги имам нужната помощ.

СИНЯ ТИНТЯВА …… ПОСТОЯНСТВО

GENTIANA AMARELLA

Постояствам въпреки трудностите и спънки.
Всичко има по-дълбоко значение.

ПРЕЩИП …… ОПТИМИЗЪМ

ULEX EUROPAEUS

Вярвам в живота. Надеждата носи изцеление.
Всеки нов ден е нова възможност. Животът е дар.

КАЛУНА …… СЪЧУВСТВИЕ

CALLUNA VULGARIS

Аз съм в безопасност със себе си. Аз се грижа за себе си.
Като се грижа за другите аз забравям за себе си.

ДЖЕЛ …… ЛЮБОВ

ILEX AQUIFOLIUM

Отварям сърцето си. Обичам и съм обичан.
Любовта е най-великият лечебен елексир.
Чувствам се обединен с целия живот.

ОРЛОВИ НОКТИ …… ОСВОБОЖДАВАНЕ

LONICERA CAPRIFOLIUM

Аз се освобождавам от миналото. Тук съм сега.
Те са свободни и аз съм свободен.
Напредвам в живота с радост и спокойствие.

ГАБЪР …… ЕНТУСИАЗЪМ

CARPINUS BETULUS

Имам цялата нужна ми енергия.
Аз участвам и се интересувам от моите ежедневни дейности.

ИМПАТИАНС …… ТЪРПЕНИЕ

IMPАTIENS GLANDULIFERA

Релаксирам. Приемам течението на живота и темпото на другите.
Позволявам на процеса на живота да се разгърне нежно.
Аз съм търпелив и разбиращ.

ЛИСТВЕНИЦА …… САМОУВЕРЕНОСТ

LARIX DECIDUA

Действам уверено. Изразявам своята градивност.
Мога да го направя. Ще го направя. Правя го.

МИМУЛУС …… СМЕЛОСТ

MIMULUS GUTTATUS

Действам смело и с вътрешна сила.
Разглеждам всеки проблем като възможност за растеж.

ДИВ СИНАП …… РАДОСТ

SINAPUS ARVENSIS

Движа се от тъмнина към светлина.
Изпълнен съм с радост от живота.
Усещам сърцето си леко и щастлво.

ДЪБ …… УСТОЙЧИВОСТ

QUERCUS ROBUS

Изпитвам подновена сила и устойчивост.
Чувствам се силен и енергичен. Приемам ограниченията си.

МАСЛИНА …… ОБНОВЯВАНЕ

OLEA EUROPEA

Чувствам съживяване в ума и тялото.
Черпя от извор на неограничена енергия в мен.
Релаксирам и изпитвам нова сила.

БЯЛ БОР …… ПРИЕМАНЕ НА СЕБЕ СИ

PINU SYLVESTRUS

Освобождавам всичката вина. Приемам грешките си.
Прощавам си. Обичам се и се приемам.

КОНСКИ КЕСТЕН …… ОБЕКТИВНОСТ

AESCULUS CARNEA

Доверявам се на разгръщането на живота.
Имам здравословно разграничение от проблемите на другите.
Излъчвам мир, спокойствие и оптимизъм.

ОБИКНОВЕН ЖЪЛТАК …… ДА НАДМИНЕШ СЕБЕ СИ

HELIANTHUM VULGARE

Изправям се с непоколебима смелост пред най-големите предизвикателства.
Аз съм безсмъртен дух. В ръцете на Бог съм.

СКАЛНА ВОДА …… ГЪВКАВОСТ

Аз съм отворен за нови прозрения и преживявания.
Давам на радостта на живота свободно да тече през мен.
Аз съм гъвкав и спокоен.

ЕДНОГОДИШНА ХРУЩЯЛКА …… БАЛАНС

SCLERANTHUS ANNUUS

Аз съм решителен в мислите и действията.
Внасям равновесие във всички области на своя живот.
Действам с вътрешна увереност.

ГАРВНСКИ ЛУК …… ИЗЦЕЛЕНИЕ

ORNITHOGALUM UMBELLATUM

Чувствам се спокоен и облекчен.
Свободен съм от травмата на миналото.
Душата ми намира утеха и изцеление в божествената светлина.

СЛАДЪК КЕСТЕН …… ВЯРА

CASTANEA SATIVA

В най-мрачните часове намирам смелост и вяра в божествената сила.
Когато нужата нуждата е най-голяма, божията подкрепа е най-близо.

ВЪРБИНКА …… УМЕРЕНОСТ

VERBENA OFFICINALIS

Прилагам сдържаност в мислите и действията.
Давам на другите да се придържат към техните собствени вярвания.
Чувствам се спокоен, открит и уравновесен.

ЛОЗА …… СМИРЕНИЕ

VITUS VINIFERA

Имам търпениение към индивидуалността на другите.
Хармонизирам собствената си воля с универсалната.

ОРЕХ …… ПРЕХОД

JUGLANS REGIA

Разчупвам всички връзки, които бъзпират моят разтеж.
Сега имам силата да следвам своето вътршно ръководство /насочване/.
Напредвам с лекота към следващия етап от своя живот.

ВОДНА ТЕМЕНУЖКА …… СПОДЕЛЯНЕ

HOTTONIA PALUSTRIS

Споделям любов, смирение и мъдрост.
Имам нужда от света и светът има нужда от мен.

БЯЛ КОНСКИ КЕСТЕН …… СПОКОЙСТВИЕ

AESCULUS HIPPOCASTANUM

Умът ми остава спокоен и мирен.
Вътрешно съм спокоен и отговорите, които търся, започват се появяват.

ДИВ ОВЕС …… СЕБЕОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

BROMUS RAMOSUS

Изразявам целта на душата си в своите житейски дейности.
Наясно съм с посоката на живота си.

ШИПКА …… ЖИЗНЕНОСТ

ROSA CANINA

Чувствам се жив с интерес към живота.
Развивам нови и положителни житейски цели.

ПЛАЧЕЩА ВЪРБА …… ПРОШКА

SALIX VITELLINA

Освобождавам се от всички чувства на вина и огорчение към другите.
Проемам отговорност за своето положение в живота.
Сега мисля, върша и постигам положителни неща.

РЕСКЮ РЕМЕДИ…… БЪРЗА ПОМОЩ
Лек за бърза помощ

Търся помощ и божие насочване.
Равновесието и хармоният са възвърнати.


Референции

Mechthild Scheffer, Bach Flower Therapy
Louise Hay, Heal Your Body
Richard Katz, Affirmations for Bach Flower Essences
J & M Barnard, The Healing Herbs of Edward Bach
I.S. Kraaz & W. Von Rohr, The Original Bach Flower Cards