Стела Любенова – психолог

От дипломирането си през 1981г в ПМИ в гр.София, работя като лаборант. Повече от 30 години помагам на лекарите да поставят точна диагноза и така хората за, които те се грижат да оздравеят.
През 90-те години на миналия век се запознах с холистичния подход към здравето. Тогава чрез непопулярния още у нас лечебен метод хомеопатия, за мен се отвориха нови възможности и различен поглед върху темата здраве-болест.

Изучавайки Класическа хомеопатия, разбрах колко е важно психо-емоционалното състояние на всеки човек и как то пряко се отразява на неговото физическо здраве. Това беше една от причините да запиша психология към МСИ – гр. Москва, направление клинична психология.

През 2013г защитих магистърска степен по психология към ВСУ«Черноризец Храбър», по специалността „Психология и патопсихология на развитието“.

В работата си като консултант-терапевт прилагам знания и умения придобити от допълнителни обучения.

Много добре се допълват и имат успех в работата ми като психолог системата на Human design и Австралийските цветни есенции.

В допълнение използвам Арт-терапевтични техники, техники от тренинги за себепознание, техники от автентично движение и танц, класическа хомеопатия, метода Рейки.

Организирам провеждане на семейни констелации и курсове за бързо четене.